Rövanş Tarih Tekerrüre Durduğunda

Yazarı: Hakan Buğra Konuralp
Sayfa Sayısı: 268
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
ISBN: 9944915526


Tanıtım Metni:

Operasyonlar, yolsuzluklar, ihtiraslar…
Bu kitap şimdi olanları ve gelecekte olacakları anlamak için…

Kitapta tarihi tekerrür ve tekevvünler, geçmişte yaşanan hadiselerden bugün dahi alınmamış dersler, birtakım olaylara ve söylenen sözlere telmihler, atıflar, çağrışımlar bulacaksınız. Kendinizi geleceğin ufuklarında hissedebileceğiniz bir anlatı ve gerekli yerlerde buna uygun alfabe ve şive kullanılmıştır.

Konular okuyucuya takdim edilirken zaman zaman bir sınıfta işlenen ders ortamından, zaman zaman bir düşünürün gözünden, yer yer bir diplomatın, bir subayın, bir emniyet mensubunun, bir istihbaratçının kaleminden, bazen kahvehane müdâvimlerinin sohbetinden, bazen devlet ricâlinin gözünden yahut bir brifing ortamında veya bir düşünce kuruluşunda beyin fırtınası yapan katılımcıların ağzından ya da diğer bazı özel karakterlerin nazarından verilmiştir. Kimi bölümlerin başında, ele alınan tema ile ilgili söz ya da şiirler serlevha edilmiştir.

İlgi odağımız dünyanın ve ülkemizin 2030 yılı tablosudur. Bu tarihteki durum esas alınarak bazen bu tarihten geriye doğru flash-back’ler yapılarak, kimi zaman da ileri doğru flash-forward’lar yapılarak, olması muhtemel hadiseler ve konuşmalar ile öykü zenginleştirilmiştir.