Vietnam Savaşı ve ABD Soğuk Savaşın Kaynama Noktası

Yazarı: M.Vedat Gürbüz
Sayfa Sayısı: 293
Baskı Yılı: 2009
Dili: Türkçe
ISBN: 9944915151


Tanıtım Metni:

Vietnam Savaşı, etkileri günümüze kadar gelen ve tartışmaları
henüz sonuçlandırılamamış bir modern zaman savaş fenomeni ve
kültü haline gelmiştir. Güneydoğu Asya’nın bir köşesinde yapılan
bu savaş dünya milletlerinin bazılarını doğrudan, diğerlerini ise
dolaylı olarak yakın veya uzak ancak bir şekilde etkilemiştir.

Savaşın askeri boyutu, süper güç kavramı ve bunun yanında yükselen
üçüncü dünyayı temsil eden özelliği, savaşın gelişen gerilla hareketlerine
ilham vermesi ve dünya genelinde gerek siyasi ve gerekse toplumsal alanda
protest kültürüne kaynaklık etmesi, ekonomiden sanata kadar bir çok alanda
dünya üzerinde ciddi tesirleri sebebiyle bu savaş askeri, siyasi, ekonomik,
toplumsal ve daha bir çok alanlarda yakın zamanların adeta bir laboratuarı
işlevini görmektedir.

Bu eser, modern zamanlarda belki de hakkında en fazla
konuştuğumuz savaşlardan birisi olması ve en fazla tartıştığımız ve dahası
gerekli gereksiz bir çok dünya kriziyle ilişkilendirdiğimiz ancak hakkında
fazlaca bir şey bilmediğimiz Vietnam Savaşını fantastik dünyasından sıyırarak
gerçek haliyle, yarattığı etkileriyle beraber okuyucuya kazandırmayı
hedeflemektedir.